Zateplení fasád, zateplení domu

zateplení domu, zateplení fasád

Zdící systém BEST-UNIKA

 • Obecné informace
 • Prvky zdícího systému BEST - UNIKA
 • Vnější nosná tvárnice
 • Vnitřní tvárnice (příčková)
 • Stropní vložky
 • Nosné překlady
 • Stropní nosníky
 • Ztracené bednění 15-50


Obecné informace


Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení

Ing. arch. Marcel Hausner, architekt
„Z architektonického hlediska nám stavební systém BEST – UNIKA s vnitřním zateplením umožnuje především velkou variabilitu možností fasádních řešení. Zejména bychom rádi vyzdvihli užití sytých barevných odstínů fasády aplikovaných přímo na tvarovku a také možnost kotvení předsazených zavěšených fasád bez lokálních tepelných mostů. Další, neméně významnou výhodou tohoto systému jsou nízké pořizovací náklady na vytápění - vytápíme pouze prostředí, ve kterém žijeme. Rychlost vytopení prostoru nás velmi překvapila. Spolu s řízeným větráním a rekuperací vzduchu se jedná o zajímavou alternativu ostatním stavebním systémům.“

Úžasný materiál, z kterého lze vyprojektovat cokoli
Ing. Jiří Matějček, MB stavitelství s.r.o.
„Stavební systém BEST – UNIKA? Ano, je nenáročný na mechanizaci a jednoduchý při realizaci, a hlavně slučuje v sobě pevnost železobetonových konstrukcí s tepelně izolačními vlastnostmi dřevostaveb. Na základě každodenní praxe oceňuji vedle rychlé výstavby především nižší nároky na vybavení staveniště, neboť celý dům stavíme od základů až po střechu z jednoho materiálu. Úžasná je také nízká nasákavost tvarovek, díky níž stavba velmi rychle vysychá. A další důkaz? Nové sídlo naší firmy jsme postavili právě z tohoto systému.“ lehce se z něj sta ví
je prost ě výhodný

Pro zdicí systém BEST – UNIKA hovoří nejen jeho vlastnosti, které oceňují odborníci, ale i cena, která je ve srovnání s ostatními zdicími materiály velmi příznivá. BEST – UNIKA se tak stává ideálním řešením pro moderní a ekonomické bydlení.

Za kvalitu ručíme jménem Největšího výrobce betonových prvků v České republice
Prvky zdicího systému BEST – UNIKA


Vnější nosná tvárnice
 • vibrolisované betonové tvárnice, určené pro zhotovení nosného zdiva
 • zdění se provádí na sraz, dnem vzhůru; pouze u věncové/překladové tvárnice se provádí na sraz, dnem dolů (vytvoření tzv. koryta); zdí se na maltu tloušťky 10 mm
 • tvárnice oblouková je určena pro výstavbu zdí do oblouku, nik a sloupů
 • skladebná délka obloukových tvárnic je závislá na způsobu jejich použití
 • tvárnice věncová/překladová je určena pro zhotovení překladů (okenní a dveřní prostupy) a pro uložení armatury ztužujících věnců
 • obloukové a rohové/dělitelné tvárnice jsou opatřeny otvorem pro možné vyztužení
 • spotřeba materiálu je orientační, v praxi je nutné počítat s cca 5% prořezem materiálu
 • pevnost v tlaku charakteristická = 6,0 MPa, pevnost v tlaku normalizovaná = 6,8 MPa
 • tvárnice v přírodním provedení lze použít jako lícové zdivo


vibrolisované - vysoká pevnost a odolnost  - nízká nasákavost


Vnitřní tvárnice (příčková)
Stropní vložky
Nosné překlady
Stropní nosníky


Ztracené bednění 15-50